Κρατικό Λαχείο Κύπρου – Κληρώσεις 10/2016 (Ημερομηνία: 30/03/2016)

Κρατικό Λαχείο Κύπρου

Αποτελέσματα κλήρωσης αρ. 10/2016 του Κρατικού Λαχείου που έγινε στις  30 Μαρτίου 2016

ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΚΡΑΤΙΚΟ ΛΑΧΕΙΟ

Λαχνός Ποσό Τυχερός  
 
1ος 50’000 53756 TZAKPOT*
2ος 1000 17940
3ος 400 18418
4ος 400 40218
5ος 400 58514
6ος 200 47221
7ος 200 16390
8ος 200 49935
9ος 200 33644
10ος 200 26225
11ος 200 15475
12ος 200 13475
13ος 200 31666
14ος 200 14041
15ος 200 23997
16ος 100 37806
17ος 100 42560
18ος 100 24574
19ος 100 38334
20ος 100 15146
21ος 100 54408
22ος 100 35662
23ος 100 33410
24ος 100 15711
25ος 100 32874

Άλλα ποσά κερδίζουν οι λαχνοί που λήγουν:
ΣΕ ΤΕΣΣΕΡΑ ΨΗΦΙΑ
_________
1. Από €50 5 λαχνοί που λήγουν σε 6086
2. Από €50 5 λαχνοί που λήγουν σε 0372
3. Από €50 5 λαχνοί που λήγουν σε 2610
4. Από €50 5 λαχνοί που λήγουν σε 8573
5. Από €50 5 λαχνοί που λήγουν σε 8594
6. Από €50 5 λαχνοί που λήγουν σε 8963
ΣΕ ΤΡΙΑ ΨΗΦΙΑ
_________
1. Από €25 50 λαχνοί που λήγουν σε 901
2. Από €25 50 λαχνοί που λήγουν σε 980
3. Από €25 50 λαχνοί που λήγουν σε 212
4. Από €25 50 λαχνοί που λήγουν σε 066
*ΤΖΑΚΠΟΤ:
ΕΠΕΙΔΗ ΤΟ ΛΑΧΕΙΟ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ 53756 ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΤΑΙ ΜΕΤΑΞΥ ΤΩΝ ΑΔΙΑΘΕΤΩΝ ΛΑΧΕΙΩΝ, ΤΟ ΠΟΣΟ ΤΩΝ €50.000
ΜΕΤΑΦΕΡΕΤΑΙ ΣΤΗΝ ΕΠΟΜΕΝΗ ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΑ ΚΛΗΡΩΣΗ ΜΕ ΑΡ. 12/16 ΠΟΥ ΘΑ ΓΙΝΕΙ ΣΤΙΣ 25 ΜΑ·Ι·ΟΥ 2016, ΟΠΟΥ Ο
ΠΡΩΤΟΣ ΤΥΧΕΡΟΣ ΘΑ ΚΕΡΔΙΣΕΙ €100.000.
Σ Η Μ Ε Ι Ω Σ Η
Τα λαχεία που κέρδισαν εξαργυρώνονται στο Γραφείο του Κρατικού Λαχείου τις εργάσιμες ημέρες και
ώρες λειτουργίας των Κυβερνητικών Γραφείων.
Για να εξαργυρωθεί ένα λαχείο που κέρδισε πρέπει ο κάτοχός του να το παρουσιάσει στο Γραφείο του
Κρατικού Λαχείου το αργότερο σε έξι μήνες από την ημέρα της κλήρωσής του.
Ένα λαχείο κερδίζει μόνο μια φορά.