Κρατικό Λαχείο Κύπρου – Κληρώσεις 21/2016 (Ημερομηνία: 28/09/2016)

Κρατικό Λαχείο Κύπρου

Αποτελέσματα κλήρωσης αρ. 21/2016 του Κρατικού Λαχείου που έγινε στις  28 Σεπτεμβρίου 2016

ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΚΡΑΤΙΚΟ ΛΑΧΕΙΟ

 

Λαχνός Ποσό Τυχερός
1ος 200.000 17727
2ος 1.000 39597
3ος 400 19592
4ος 400 44405
5ος 400 40546
6ος 200 17945
7ος 200 57405
8ος 200 52080
9ος 200 57247
10ος 200 55380
11ος 200 32701
12ος 200 17574
13ος 200 17252
14ος 200 10478
15ος 200 43759
16ος 100 51466
17ος 100 58021
18ος 100 15740
19ος 100 16112
20ος 100 50526
21ος 100 41147
22ος 100 20810
23ος 100 17213
24ος 100 57014
25ος 100 38151
26ος 100 10108
27ος 100 21487

 

Άλλα ποσά κερδίζουν οι λαχνοί που λήγουν:

ΣΕ ΤΕΣΣΕΡΑ ΨΗΦΙΑ

_________

  1. Από €40 5 λαχνοί που λήγουν σε 9239
  2. Από €40 5 λαχνοί που λήγουν σε 2843

Μικρότερα ποσά κερδίζουν οι λαχνοί που λήγουν:

ΣΕ ΤΡΙΑ ΨΗΦΙΑ

_________

  1. Από €20 50 λαχνοί που λήγουν σε 221
  2. Από €10 50 λαχνοί που λήγουν σε 402
  3. Από €10 50 λαχνοί που λήγουν σε 751

ΣΕ ΔΥΟ ΨΗΦΙΑ

_________

  1. Από €4 500 λαχνοί που λήγουν σε 96
  2. Από €4 500 λαχνοί που λήγουν σε 40

 

Σ Η Μ Ε Ι Ω Σ Η

Τα λαχεία που κέρδισαν εξαργυρώνονται στο Γραφείο του Κρατικού Λαχείου τις εργάσιμες ημέρες και

ώρες λειτουργίας των Κυβερνητικών Γραφείων.

Για να εξαργυρωθεί ένα λαχείο που κέρδισε πρέπει ο κάτοχός του να το παρουσιάσει στο Γραφείο του

Κρατικού Λαχείου το αργότερο σε έξι μήνες από την ημέρα της κλήρωσής του.