Κρατικό Λαχείο Κύπρου – Κληρώσεις 4/2016 (Ημερομηνία: 17/02/2016)

Κρατικό Λαχείο Κύπρου

Αποτελέσματα κλήρωσης αρ.4/2016 του Κρατικού Λαχείου που έγινε στις  17 Φεβρουαρίου 2016

ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΚΡΑΤΙΚΟ ΛΑΧΕΙΟ

Λαχνός Ποσό Τυχερός
 
1ος 50.000 37933 TZAKPOT*
2ος 1000 35071
3ος 400 30800
4ος 400 38744
5ος 400 59345
6ος 200 24331
7ος 200 20112
8ος 200 56830
9ος 200 38824
10ος 200 17055
11ος 200 49552
12ος 200 20189
13ος 200 58280
14ος 200 11799
15ος 200 59035
16ος 100 39816
17ος 100 28758
18ος 100 15058
19ος 100 24907
20ος 100 12964
21ος 100 55729
22ος 100 24226
23ος 100 18092
24ος 100 37155
25ος 100 51234

Άλλα ποσά κερδίζουν οι λαχνοί που λήγουν:
ΣΕ ΤΕΣΣΕΡΑ ΨΗΦΙΑ
_________
1. Από €50 5 λαχνοί που λήγουν σε 6841
2. Από €50 5 λαχνοί που λήγουν σε 7741
3. Από €50 5 λαχνοί που λήγουν σε 3404
4. Από €50 5 λαχνοί που λήγουν σε 1667
5. Από €50 5 λαχνοί που λήγουν σε 1656
6. Από €50 5 λαχνοί που λήγουν σε 7783
ΣΕ ΤΡΙΑ ΨΗΦΙΑ
_________
1. Από €25 50 λαχνοί που λήγουν σε 644
2. Από €25 50 λαχνοί που λήγουν σε 007
3. Από €25 50 λαχνοί που λήγουν σε 159
4. Από €25 50 λαχνοί που λήγουν σε 541
*ΤΖΑΚΠΟΤ:
ΕΠΕΙΔΗ ΤΟ ΛΑΧΕΙΟ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ 37933 ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΤΑΙ ΜΕΤΑΞΥ ΤΩΝ ΑΔΙΑΘΕΤΩΝ ΛΑΧΕΙΩΝ, ΤΟ ΠΟΣΟ ΤΩΝ €50.000
ΜΕΤΑΦΕΡΕΤΑΙ ΣΤΗΝ ΕΠΟΜΕΝΗ ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΑ ΚΛΗΡΩΣΗ ΜΕ ΑΡ. 5/16 ΠΟΥ ΘΑ ΓΙΝΕΙ ΣΤΙΣ 24 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2016, ΟΠΟΥ
Ο ΠΡΩΤΟΣ ΤΥΧΕΡΟΣ ΘΑ ΚΕΡΔΙΣΕΙ €100.000.
Σ Η Μ Ε Ι Ω Σ Η
Τα λαχεία που κέρδισαν εξαργυρώνονται στο Γραφείο του Κρατικού Λαχείου τις εργάσιμες ημέρες και
ώρες λειτουργίας των Κυβερνητικών Γραφείων.
Για να εξαργυρωθεί ένα λαχείο που κέρδισε πρέπει ο κάτοχός του να το παρουσιάσει στο Γραφείο του
Κρατικού Λαχείου το αργότερο σε έξι μήνες από την ημέρα της κλήρωσής του.
Ένα λαχείο κερδίζει μόνο μια φορά.