Κρατικό Λαχείο Κύπρου – Κληρώσεις 6/2016 (Ημερομηνία: 02/03/2016)

Κρατικό Λαχείο Κύπρου

Αποτελέσματα κλήρωσης αρ.6/2016 του Κρατικού Λαχείου που έγινε στις  2 Μαρτίου 2016

ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΚΡΑΤΙΚΟ ΛΑΧΕΙΟ

Λαχνός Ποσό Τυχερός
1ος 50000 50580
2ος 1000 49154
3ος 400 31117
4ος 400 55429
5ος 400 49538
6ος 200 51730
7ος 200 45866
8ος 200 49890
9ος 200 18395
10ος 200 40079
11ος 200 50181
12ος 200 55585
13ος 200 22691
14ος 200 34507
15ος 200 59308
16ος 100 28564
17ος 100 25884
18ος 100 47449
19ος 100 58172
20ος 100 46429
21ος 100 42366
22ος 100 35119
23ος 100 20696
24ος 100 32907
25ος 100 32587

Άλλα ποσά κερδίζουν οι λαχνοί που λήγουν:
ΣΕ ΤΕΣΣΕΡΑ ΨΗΦΙΑ
_________
1. Από €50 5 λαχνοί που λήγουν σε 0928
2. Από €50 5 λαχνοί που λήγουν σε 4935
3. Από €50 5 λαχνοί που λήγουν σε 7473
4. Από €50 5 λαχνοί που λήγουν σε 0705
5. Από €50 5 λαχνοί που λήγουν σε 2974
6. Από €50 5 λαχνοί που λήγουν σε 8856
ΣΕ ΤΡΙΑ ΨΗΦΙΑ
_________
1. Από €25 50 λαχνοί που λήγουν σε 835
2. Από €25 50 λαχνοί που λήγουν σε 410
3. Από €25 50 λαχνοί που λήγουν σε 787
4. Από €25 50 λαχνοί που λήγουν σε 091
Σ Η Μ Ε Ι Ω Σ Η
Τα λαχεία που κέρδισαν εξαργυρώνονται στο Γραφείο του Κρατικού Λαχείου τις εργάσιμες ημέρες και
ώρες λειτουργίας των Κυβερνητικών Γραφείων.
Για να εξαργυρωθεί ένα λαχείο που κέρδισε πρέπει ο κάτοχός του να το παρουσιάσει στο Γραφείο του
Κρατικού Λαχείου το αργότερο σε έξι μήνες από την ημέρα της κλήρωσής του.
Ένα λαχείο κερδίζει μόνο μια φορά.