Κρατικό Λαχείο Κύπρου – Κληρώσεις 7/2016 (Ημερομηνία: 09/03/2016)

Κρατικό Λαχείο Κύπρου

Αποτελέσματα κλήρωσης αρ. 7/2016 του Κρατικού Λαχείου που έγινε στις  9  Μαρτίου 2016

ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΚΡΑΤΙΚΟ ΛΑΧΕΙΟ

 

Λαχνός Ποσό Τυχερός
1ος 50000 53040
2ος 1000 34798
3ος 400 52692
4ος 400 47089
5ος 400 46481
6ος 200 12295
7ος 200 11053
8ος 200 25520
9ος 200 34291
10ος 200 40695
11ος 200 33803
12ος 200 28144
13ος 200 15025
14ος 200 13993
15ος 200 58277
16ος 100 33796
17ος 100 42441
18ος 100 30549
19ος 100 37010
20ος 100 37273
21ος 100 42987
22ος 100 10550
23ος 100 21371
24ος 100 30470
25ος 100 30927

Άλλα ποσά κερδίζουν οι λαχνοί που λήγουν:
ΣΕ ΤΕΣΣΕΡΑ ΨΗΦΙΑ
_________
1. Από €50 5 λαχνοί που λήγουν σε 7320
2. Από €50 5 λαχνοί που λήγουν σε 2057
3. Από €50 5 λαχνοί που λήγουν σε 0610
4. Από €50 5 λαχνοί που λήγουν σε 5804
5. Από €50 5 λαχνοί που λήγουν σε 9149
6. Από €50 5 λαχνοί που λήγουν σε 3329
ΣΕ ΤΡΙΑ ΨΗΦΙΑ
_________
1. Από €25 50 λαχνοί που λήγουν σε 779
2. Από €25 50 λαχνοί που λήγουν σε 945
3. Από €25 50 λαχνοί που λήγουν σε 867
4. Από €25 50 λαχνοί που λήγουν σε 204
Σ Η Μ Ε Ι Ω Σ Η
Τα λαχεία που κέρδισαν εξαργυρώνονται στο Γραφείο του Κρατικού Λαχείου τις εργάσιμες ημέρες και
ώρες λειτουργίας των Κυβερνητικών Γραφείων.
Για να εξαργυρωθεί ένα λαχείο που κέρδισε πρέπει ο κάτοχός του να το παρουσιάσει στο Γραφείο του
Κρατικού Λαχείου το αργότερο σε έξι μήνες από την ημέρα της κλήρωσής του.
Ένα λαχείο κερδίζει μόνο μια φορά.