Κρατικό Λαχείο Κύπρου – Κληρώσεις 8/2016 (Ημερομηνία: 16/03/2016)

Κρατικό Λαχείο Κύπρου

Αποτελέσματα κλήρωσης αρ. 8/2016 του Κρατικού Λαχείου που έγινε στις  16 Μαρτίου 2016

ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΚΡΑΤΙΚΟ ΛΑΧΕΙΟ

Λαχνός Ποσό Τυχερός
1ος 50000 12176 TZAKPOT*
2ος 1000 23124
3ος 400 54729
4ος 400 56849
5ος 400 23673
6ος 200 43033
7ος 200 52148
8ος 200 47537
9ος 200 34730
10ος 200 19053
11ος 200 52778
12ος 200 49642
13ος 200 14607
14ος 200 15326
15ος 200 26360
16ος 100 28899
17ος 100 20618
18ος 100 40351
19ος 100 43650
20ος 100 10909
21ος 100 48274
22ος 100 39776
23ος 100 27730
24ος 100 11442
25ος 100 13309

Άλλα ποσά κερδίζουν οι λαχνοί που λήγουν:
ΣΕ ΤΕΣΣΕΡΑ ΨΗΦΙΑ
_________
1. Από €50 5 λαχνοί που λήγουν σε 2890
2. Από €50 5 λαχνοί που λήγουν σε 3300
3. Από €50 5 λαχνοί που λήγουν σε 2452
4. Από €50 5 λαχνοί που λήγουν σε 4350
5. Από €50 5 λαχνοί που λήγουν σε 5185
6. Από €50 5 λαχνοί που λήγουν σε 2484
ΣΕ ΤΡΙΑ ΨΗΦΙΑ
_________
1. Από €25 50 λαχνοί που λήγουν σε 087
2. Από €25 50 λαχνοί που λήγουν σε 915
3. Από €25 50 λαχνοί που λήγουν σε 434
4. Από €25 50 λαχνοί που λήγουν σε 063
*ΤΖΑΚΠΟΤ:
ΕΠΕΙΔΗ ΤΟ ΛΑΧΕΙΟ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ 12176 ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΤΑΙ ΜΕΤΑΞΥ ΤΩΝ ΑΔΙΑΘΕΤΩΝ ΛΑΧΕΙΩΝ, ΤΟ ΠΟΣΟ ΤΩΝ €50.000
ΜΕΤΑΦΕΡΕΤΑΙ ΣΤΗΝ ΕΠΟΜΕΝΗ ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΑ ΚΛΗΡΩΣΗ ΜΕ ΑΡ. 9/16 ΠΟΥ ΘΑ ΓΙΝΕΙ ΣΤΙΣ 23 ΜΑΡΤΙΟΥ 2016, ΟΠΟΥ Ο
ΠΡΩΤΟΣ ΤΥΧΕΡΟΣ ΘΑ ΚΕΡΔΙΣΕΙ €100.000.
Σ Η Μ Ε Ι Ω Σ Η
Τα λαχεία που κέρδισαν εξαργυρώνονται στο Γραφείο του Κρατικού Λαχείου τις εργάσιμες ημέρες και
ώρες λειτουργίας των Κυβερνητικών Γραφείων.
Για να εξαργυρωθεί ένα λαχείο που κέρδισε πρέπει ο κάτοχός του να το παρουσιάσει στο Γραφείο του
Κρατικού Λαχείου το αργότερο σε έξι μήνες από την ημέρα της κλήρωσής του.
Ένα λαχείο κερδίζει μόνο μια φορά.