Κρατικό Λαχείο Κύπρου – Κληρώσεις 9/2016 (Ημερομηνία: 23/03/2016)

Κρατικό Λαχείο Κύπρου

Αποτελέσματα κλήρωσης αρ. 9/2016 του Κρατικού Λαχείου που έγινε στις  23 Μαρτίου 2016

ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΚΡΑΤΙΚΟ ΛΑΧΕΙΟ

 

Λαχνός Ποσό Τυχερός
1ος 100’000 53066
2ος 1000 38579
3ος 400 35039
4ος 400 35948
5ος 400 43697
6ος 200 36337
7ος 200 18625
8ος 200 55642
9ος 200 13902
10ος 200 51115
11ος 200 57040
12ος 200 14698
13ος 200 27743
14ος 200 49971
15ος 200 25160
16ος 100 44367
17ος 100 47269
18ος 100 42928
19ος 100 21013
20ος 100 41869
21ος 100 23085
22ος 100 54125
23ος 100 44848
24ος 100 36135
25ος 100 11786

Άλλα ποσά κερδίζουν οι λαχνοί που λήγουν:
ΣΕ ΤΕΣΣΕΡΑ ΨΗΦΙΑ
_________
1. Από €50 5 λαχνοί που λήγουν σε 0105
2. Από €50 5 λαχνοί που λήγουν σε 7329
3. Από €50 5 λαχνοί που λήγουν σε 6952
4. Από €50 5 λαχνοί που λήγουν σε 8505
5. Από €50 5 λαχνοί που λήγουν σε 7767
6. Από €50 5 λαχνοί που λήγουν σε 3801
ΣΕ ΤΡΙΑ ΨΗΦΙΑ
_________
1. Από €25 50 λαχνοί που λήγουν σε 036
2. Από €25 50 λαχνοί που λήγουν σε 373
3. Από €25 50 λαχνοί που λήγουν σε 993
4. Από €25 50 λαχνοί που λήγουν σε 032

Σ Η Μ Ε Ι Ω Σ Η
Τα λαχεία που κέρδισαν εξαργυρώνονται στο Γραφείο του Κρατικού Λαχείου τις εργάσιμες ημέρες και
ώρες λειτουργίας των Κυβερνητικών Γραφείων.
Για να εξαργυρωθεί ένα λαχείο που κέρδισε πρέπει ο κάτοχός του να το παρουσιάσει στο Γραφείο του
Κρατικού Λαχείου το αργότερο σε έξι μήνες από την ημέρα της κλήρωσής του.
Ένα λαχείο κερδίζει μόνο μια φορά.