Κρατικό Λαχείο Κύπρου – Κληρώσεις 5/2016 (Ημερομηνία: 24/02/2016)

Κρατικό Λαχείο Κύπρου

Αποτελέσματα κλήρωσης αρ.5/2016 του Κρατικού Λαχείου που έγινε στις  24 Φεβρουαρίου 2016

ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΚΡΑΤΙΚΟ ΛΑΧΕΙΟ

Λαχνός Ποσό Τυχερός
1ος 100.000 28662
2ος 1000 28074
3ος 400 45971
4ος 400 47006
5ος 400 19369
6ος 200 28949
7ος 200 28177
8ος 200 46767
9ος 200 59068
10ος 200 56152
11ος 200 14735
12ος 200 22816
13ος 200 57770
14ος 200 17203
15ος 200 48322
16ος 100 38157
17ος 100 55754
18ος 100 20115
19ος 100 50906
20ος 100 46551
21ος 100 24893
22ος 100 35341
23ος 100 11021
24ος 100 22499
25ος 100 11073

 

Άλλα ποσά κερδίζουν οι λαχνοί που λήγουν:
ΣΕ ΤΕΣΣΕΡΑ ΨΗΦΙΑ
_________
1. Από €50 5 λαχνοί που λήγουν σε 6765
2. Από €50 5 λαχνοί που λήγουν σε 1794
3. Από €50 5 λαχνοί που λήγουν σε 1987
4. Από €50 5 λαχνοί που λήγουν σε 5470
5. Από €50 5 λαχνοί που λήγουν σε 0967
6. Από €50 5 λαχνοί που λήγουν σε 5525
ΣΕ ΤΡΙΑ ΨΗΦΙΑ
_________
1. Από €25 50 λαχνοί που λήγουν σε 570
2. Από €25 50 λαχνοί που λήγουν σε 271
3. Από €25 50 λαχνοί που λήγουν σε 754
4. Από €25 50 λαχνοί που λήγουν σε 873
Σ Η Μ Ε Ι Ω Σ Η
Τα λαχεία που κέρδισαν εξαργυρώνονται στο Γραφείο του Κρατικού Λαχείου τις εργάσιμες ημέρες και
ώρες λειτουργίας των Κυβερνητικών Γραφείων.
Για να εξαργυρωθεί ένα λαχείο που κέρδισε πρέπει ο κάτοχός του να το παρουσιάσει στο Γραφείο του
Κρατικού Λαχείου το αργότερο σε έξι μήνες από την ημέρα της κλήρωσής του.
Ένα λαχείο κερδίζει μόνο μια φορά.