ΥΠΟΓΡΑΦΗ ΜΟΝΟΕΤΟΥΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΠΡΑΚΤΟΡΕΥΣΗΣ ΚΡΑΤΙΚΩΝ ΛΑΧΕΙΩΝ

13 Οκτωβρίου 2014 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

H Otero Ltd γνωστοποιεί το Κυπριακό κοινό και τους επαγγελματίες λιανικού εμπορίου ότι: Υπεγράφη σήμερα μεταξύ του Κρατικού Λαχείου Κύπρου και της εταιρίας Otero Ltd « Mobee Payments», η μονοετής σύμβαση πρακτόρευσης και διανομής, των Κρατικών Λαχείων.

Η Otero Ltd θα παρέχει προς το δίχτυο μεταπωλητών της τα παιχνίδια του κρατικού λαχείου έναντι προμήθειας. Στόχος η αξιοποίηση του υφιστάμενου δικτύου πωλήσεων, η καλύτερη εξυπηρέτηση των επαγγελματιών που βρίσκονται στις ορεινές και ημιορεινές περιοχές όπως και η ανάπτυξη νέου δικτύου πωλήσεων.