Αποτελέσματα κλήρωσης αρ. 4/2022 4 Μαΐου 2022

Αποτελέσματα κλήρωσης αρ. 4/2022 του Κρατικού Λαχείου που έγινε στις 28 Σεπτεμβρίου 2022

 

Αποτελέσματα κλήρωσης αρ. 3/2021 30 Ιουνίου 2021

Αποτελέσματα κλήρωσης αρ. 3/2021 του Κρατικού Λαχείου που έγινε στις 30 Ιουνίου 2021

 

Αποτελέσματα κλήρωσης αρ. 2/2021 5 Μαϊου 2021

Αποτελέσματα της Πασχαλινής κλήρωσης του Κρατικού Λαχείου με αρ. 2/2021 που έγινε στις 5 Μαΐου 2021

 

Αποτελέσματα κλήρωσης αρ. 1/2021 3 Μαρτίου 2021

 

Αποτελέσματα κλήρωσης αρ. 1/2021 του Κρατικού Λαχείου που έγινε στις 3 Μαρτίου 2021

Αποτελέσματα Πρωτοχρονιάτικης κλήρωσης αρ. 10/2020 30 Δεκεμβρίου 2020

Αποτελέσματα της Πρωτοχρονιάτικης κλήρωσης του Κρατικού Λαχείου με αρ. 10/2020 που έγινε στις 30 Δεκεμβρίου 2020

 

Αποτελέσματα κλήρωσης αρ. 9/2020 14 Οκτωβρίου 2020

Αποτελέσματα κλήρωσης αρ. 9/2020 του Κρατικού Λαχείου που έγινε στις 14 Οκτωβρίου 2020

 

Αποτελέσματα κλήρωσης αρ. 8/2020 30 Σεπτεμβρίου 2020

Αποτελέσματα κλήρωσης αρ. 8/2020 του Κρατικού Λαχείου που έγινε στις 30 Σεπτεμβρίου 2020

 

Αποτελέσματα κλήρωσης αρ. 7/2020 16 Σεπτεμβρίου 2020

Αποτελέσματα κλήρωσης αρ. 7/2020 του Κρατικού Λαχείου που έγινε στις 16 Σεπτεμβρίου 2020

 

Αποτελέσματα κλήρωσης αρ. 6/2020 2 Σεπτεμβρίου 2020

Αποτελέσματα κλήρωσης αρ. 6/2020 του Κρατικού Λαχείου που έγινε στις 2 Σεπτεμβρίου 2020

 

Αποτελέσματα της Πασχαλινής κλήρωσης 5/2020 1η Ιουλίου 2020

Αποτελέσματα της Πασχαλινής κλήρωσης του Κρατικού Λαχείου με αρ. 5/2020 που έγινε την 1η Ιουλίου 2020

 

Αποτελέσματα κλήρωσης αρ. 4/2020 4 Μαρτίου 2020

 

Αποτελέσματα κλήρωσης αρ. 4/2020 του Κρατικού Λαχείου που έγινε στις 4 Μαρτίου 2020

Αποτελέσματα κλήρωσης αρ. 3/2020 19 Φεβρουαρίου 2020

 

Αποτελέσματα κλήρωσης αρ. 3/2020 του Κρατικού Λαχείου που έγινε στις 19 Φεβρουαρίου 2020

Αποτελέσματα κλήρωσης αρ. 2/2020 5 Φεβρουαρίου 2020

 

Αποτελέσματα κλήρωσης αρ. 2/2020 του Κρατικού Λαχείου που έγινε στις 5 Φεβρουαρίου 2020

Αποτελέσματα κλήρωσης αρ. 1/2020 22 Ιανουαρίου 2020

 

Αποτελέσματα κλήρωσης αρ. 1/2020 του Κρατικού Λαχείου που έγινε στις 22 Ιανουαρίου 2020