Αποτελέσματα κλήρωσης αρ. 2/2020 5 Φεβρουαρίου 2020

06 Φεβρουαρίου,2020

 

Αποτελέσματα κλήρωσης αρ. 2/2020 του Κρατικού Λαχείου που έγινε στις 5 Φεβρουαρίου 2020