Νέα

Αποτελέσματα της Πασχαλινής κλήρωσης 5/2020 1η Ιουλίου 2020

Αποτελέσματα της Πασχαλινής κλήρωσης 5/2020 1η Ιουλίου 2020

Αποτελέσματα της Πασχαλινής κλήρωσης του Κρατικού Λαχείου με αρ. 5/2020 που έγινε την 1η Ιουλίου 2020

13 Ιουλίου,2020

Αποτελέσματα κλήρωσης αρ. 4/2020 4 Μαρτίου 2020

Αποτελέσματα κλήρωσης αρ. 4/2020 4 Μαρτίου 2020

  Αποτελέσματα κλήρωσης αρ. 4/2020 του Κρατικού Λαχείου που έγινε στις 4 Μαρτίου 2020

05 Μαρτίου,2020

Αποτελέσματα κλήρωσης αρ. 3/2020 19 Φεβρουαρίου 2020

Αποτελέσματα κλήρωσης αρ. 3/2020 19 Φεβρουαρίου 2020

  Αποτελέσματα κλήρωσης αρ. 3/2020 του Κρατικού Λαχείου που έγινε στις 19 Φεβρουαρίου 2020

20 Φεβρουαρίου,2020

Αποτελέσματα κλήρωσης αρ. 2/2020 5 Φεβρουαρίου 2020

Αποτελέσματα κλήρωσης αρ. 2/2020 5 Φεβρουαρίου 2020

  Αποτελέσματα κλήρωσης αρ. 2/2020 του Κρατικού Λαχείου που έγινε στις 5 Φεβρουαρίου 2020

06 Φεβρουαρίου,2020

Αποτελέσματα κλήρωσης αρ. 1/2020 22 Ιανουαρίου 2020

Αποτελέσματα κλήρωσης αρ. 1/2020 22 Ιανουαρίου 2020

Αποτελέσματα κλήρωσης αρ. 1/2020 του Κρατικού Λαχείου που έγινε στις 22 Ιανουαρίου 2020

28 Ιανουαρίου,2020

Αποτελέσματα κλήρωσης αρ. 18/2019 30 Δεκεμβρίου 2019

Αποτελέσματα κλήρωσης αρ. 18/2019 30 Δεκεμβρίου 2019

  Αποτελέσματα της Πρωτοχρονιάτικης κλήρωσης του Κρατικού Λαχείου με αρ. 18/2019 που έγινε στις 30 Δεκεμβρίου 2019

28 Ιανουαρίου,2020

Αποτελέσματα κλήρωσης αρ. 17/2019 9 Οκτωβρίου 2019

Αποτελέσματα κλήρωσης αρ. 17/2019 9 Οκτωβρίου 2019

  Αποτελέσματα κλήρωσης αρ. 17/2019 του Κρατικού Λαχείου που έγινε στις 9 Οκτωβρίου 2019

09 Οκτωβρίου,2019

Αποτελέσματα κλήρωσης αρ. 16/2019 25 Σεπτεμβρίου 2019

Αποτελέσματα κλήρωσης αρ. 16/2019 25 Σεπτεμβρίου 2019

  Αποτελέσματα κλήρωσης αρ. 16/2019 του Κρατικού Λαχείου που έγινε στις 25 Σεπτεμβρίου 2019

26 Σεπτεμβρίου,2019

Αποτελέσματα κλήρωσης αρ. 15/2019 11 Σεπτεμβρίου 2019

Αποτελέσματα κλήρωσης αρ. 15/2019 11 Σεπτεμβρίου 2019

  Αποτελέσματα κλήρωσης αρ. 15/2019 του Κρατικού Λαχείου που έγινε στις 11 Σεπτεμβρίου 2019

12 Σεπτεμβρίου,2019

Αποτελέσματα κλήρωσης αρ. 14/2019 28 Αυγούστου 2019

Αποτελέσματα κλήρωσης αρ. 14/2019 28 Αυγούστου 2019

  Αποτελέσματα κλήρωσης αρ. 14/2019 του Κρατικού Λαχείου που έγινε στις 28 Αυγούστου 2019

10 Σεπτεμβρίου,2019

Αποτελέσματα κλήρωσης αρ. 13/2019 3 Ιουλίου 2019

Αποτελέσματα κλήρωσης αρ. 13/2019 3 Ιουλίου 2019

  Αποτελέσματα κλήρωσης αρ. 13/2019 του Κρατικού Λαχείου που έγινε στις 3 Ιουλίου 2019

11 Ιουλίου,2019

Αποτελέσματα κλήρωσης αρ. 12/2019 19 Ιουνίου 2019

Αποτελέσματα κλήρωσης αρ. 12/2019 19 Ιουνίου 2019

  Αποτελέσματα κλήρωσης αρ. 12/2019 του Κρατικού Λαχείου που έγινε στις 19 Ιουνίου 2019

01 Ιουλίου,2019

Αποτελέσματα κλήρωσης αρ. 11/2019 5 Ιουνίου 2019

Αποτελέσματα κλήρωσης αρ. 11/2019 5 Ιουνίου 2019

  Αποτελέσματα κλήρωσης αρ. 11/2019 του Κρατικού Λαχείου που έγινε στις 5 Ιουνίου 2019

05 Ιουνίου,2019

Αποτελέσματα κλήρωσης αρ. 10/2019 22 Μαΐου 2019

Αποτελέσματα κλήρωσης αρ. 10/2019 22 Μαΐου 2019

Αποτελέσματα κλήρωσης αρ. 10/2019 του Κρατικού Λαχείου που έγινε στις 22 Μαΐου 2019

27 Μαΐου,2019