Πακέτο σύνδεσης Primetel Pay as you go Πακέτο σύνδεσης Primetel Pay as you go

Το πακέτο σύνδεσης της Primetel περιλαμβάνει:

  • Μια κάρτα , η οποία σε συνδέει με το δίκτυο της Primetel
  • Οδηγίες χρήσης
  • Μια κάρτα με τους προσωπικούς κωδικούς ασφαλείας (PIN & PUK)

Για να ενεργοποιήσετε τη σύνδεση Primetel Mobile Pay as you go, ακολουθήστε τις παρακάτω οδηγίες:

  1. Εισάγετε την κάρτα SIM στο κινητό σας τηλέφωνο
  2. Ενεργοποιήστε το κινητό σας τηλέφωνο
  3. Εισάγετε τον αριθμό ΡΙΝ που βρίσκεται στο πίσω μέρος της κάρτας SIM, και πατήστε ‘οκ’. Εάν το τηλέφωνο σας δεν λειτουργεί, ελέγξτε εάν οι ρυθμίσεις του κινητού σας είναι στην επιλογή ‘αυτόματη επιλογή δικτύου’
  4. Καλέστε 133 και επιλέξτε τη γλώσσα προτίμησης σας

Ο Primetel λογαριασμός σας θα ισχύει για 30 μέρες. Η περίοδος αυτή θα παραταθεί ανάλογα με την περίοδο ισχύος της κάρτας με την οποία θα ανανεώσετε το λογαριασμό σας

Barcode: 5200116172386

Γραμμή Εξυπηρέτησης πελατών: 133