Αποτελέσματα Πρωτοχρονιάτικης κλήρωσης αρ. 10/2020 30 Δεκεμβρίου 2020

20 Ιανουαρίου,2021

Αποτελέσματα της Πρωτοχρονιάτικης κλήρωσης του Κρατικού Λαχείου με αρ. 10/2020 που έγινε στις 30 Δεκεμβρίου 2020