Αποτελέσματα της Πασχαλινής κλήρωσης 5/2020 1η Ιουλίου 2020

13 Ιουλίου,2020

Αποτελέσματα της Πασχαλινής κλήρωσης του Κρατικού Λαχείου με αρ. 5/2020 που έγινε την 1η Ιουλίου 2020